MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/04/2024, 00:00
UPH

 CTCP Dược phẩm TW25 (UpCOM)

Giá hiện tại: UPH 8.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UPH: Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Anh Thư giữ chức Trưởng BKS từ 21.04.2024

 

 

Theo HNX

Các tin khác
UPH: Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Anh Thư giữ chức Trưởng BKS từ 21.04.2024
UPH: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 20/04/2024)
UPH: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
UPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
UPH: Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
UPH: Nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Khái
UPH: Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
UPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
UPH: Nhận được Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát
UPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về các giao dịch với bên liên quan
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.