MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 09/03/2023, 15:44
UPH

 CTCP Dược phẩm TW25 (UpCOM)

Giá hiện tại: UPH 9.5 -0.5(-5.0%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UPH: 24.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPH của CTCP Dược phẩm TW25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 21/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
+ Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Một số nội dung liên quan khác.


Theo HNX

Các tin khác
UPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
UPH: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%
UPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
UPH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
UPH: Bổ nhiệm ông Ngô Tân Long giữ chức Kế toán trưởng từ 08/07/2023
UPH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023
UPH: Thông báo chấm dứt hoạt động cửa hàng số 1
UPH: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội
UPH: Đính chính ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
UPH: Bổ nhiệm ông Hà Đức Cường giữ chức Thành viên HĐQT từ 24/04/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.