MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

TTP

 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (UpCOM)

CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến - TAPACK - TTP
Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập từ năm 1966 với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Lúc bấy giờ Simiplast là Doanh nghiệp đầu tiên có trang bị hệ thống sản xuất bao bì màng ghép phức hợp tại Miền Nam Việt Nam. Máy móc thiết bị hầu hết là của Nhật Bản, những sản phẩm đầu tiên lúc đó chủ yếu là nhựa ghép giấy, vải giả da v.v…
Cập nhật:
14:15 Thứ 6, 08/12/2023
56.1
  0 (0%)
Khối lượng
0.0
Đóng cửa
 • Giá tham chiếu
  56.1
 • Giá trần
  78.5
 • Giá sàn
  33.7
 • Giá mở cửa
  56.1
 • Giá cao nhất
  56.1
 • Giá thấp nhất
  56.1
 • Đơn vị giá: 1000 VNĐ
 •  
 • Giao dịch NĐTNN

 • KLGD ròng
  0
 • GT Mua
  0 (Tỷ)
 • GT Bán
  0 (Tỷ)
 • Room còn lại
  11.78 (%)
1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
Đồ thị vẽ theo giá điều chỉnh
đv KLg: 10,000cp
Chi tiết
Giao dịch đầu tiên tại HOSE:05/12/2006
Với Khối lượng (cp):10,655,000
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):81.0
Ngày giao dịch cuối cùng:15/10/2015
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/03/2017
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 65.8
Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 14,999,998
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
- 25/05/2023: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 01/06/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 24/05/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 08/05/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 09/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 10/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 10/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 27/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 23/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
- 01/07/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 06/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 24/07/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
- 04/05/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
- 26/11/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
- 26/09/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
- 15/05/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
- 06/07/2007: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
 • (*)   EPS cơ bản (nghìn đồng):
  9.22
 •        EPS pha loãng (nghìn đồng):
  9.22
 •        P/E :
  6.09
 •        Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
  80.70
 •        P/B:
  0.70
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
  0
 • KLCP đang niêm yết:
  14,999,998
 • KLCP đang lưu hành:
  13,517,770
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
  758.35
(*) Số liệu EPS tính tới Quý III năm 2022 | Xem cách tính

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 500,054,203 428,125,703 445,130,787 421,882,642
Giá vốn hàng bán 439,870,532 373,389,329 380,950,900 360,900,763
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 58,061,535 54,298,100 63,581,051 60,424,266
Lợi nhuận tài chính 4,969,883 5,593,651 10,162,274 12,726,595
Lợi nhuận khác -5,233,343 44,143 -2,564,224 -17,191
Tổng lợi nhuận trước thuế 30,175,424 35,329,638 48,758,223 52,128,506
Lợi nhuận sau thuế 16,607,707 28,065,344 38,388,600 41,547,526
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 16,607,707 28,065,344 38,388,600 41,547,526
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 1,192,879,576 1,194,444,318 1,229,221,729 1,282,023,472
Tổng tài sản 1,487,335,781 1,474,643,297 1,501,440,477 1,545,142,249
Nợ ngắn hạn 477,243,264 437,193,649 446,421,445 448,575,691
Tổng nợ 483,516,465 443,466,850 452,152,084 454,306,330
Vốn chủ sở hữu 1,003,819,315 1,031,176,448 1,049,288,392 1,090,835,919
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.