MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
UDL

 CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (UpCOM)

Giá hiện tại: UDL 12.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UDL: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDL của CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2024;
+ Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024

Theo HNX

Các tin khác
UDL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
UDL: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Oanh
UDL: 29.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
UDL: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
UDL: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
UDL: 22.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
UDL: Nghị quyết HĐQT thông qua mua lại 135.400 cp của NLĐ
UDL: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
UDL: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
UDL:Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.