MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 05/05/2021, 17:47
TLT

 Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (UpCOM)

Giá hiện tại: TLT 13.9 -1.7(-10.9%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TLT: Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc đã mua 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Hải Mậu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TLT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 30.000 CP (tỷ lệ 0,43%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP (tỷ lệ 0,57%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: - Số lượng cổ phiếu bán ít
- Giá cổ phiếu chưa hợp lý
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/04/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TLT: Báo cáo thường niên 2023
TLT: 26.2.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HEM: Nghị quyết HĐQT thông qua ký hợp đồng với các công ty
TLT: 9.8.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)
TLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
TLT: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
TLT: Bổ nhiệm lại ông Đoàn Hải Mậu giữ chức Giám đốc từ 11/07/2023
TLT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2023 và năm 2023
TLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.