MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 16/05/2024, 00:00
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 6.0 +0.4(+7.14%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TL4: Chồng bà Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đã bán 5.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Lễ
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.510 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Hảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 534 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/05/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
TL4: Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đã bán 9.000 CP
TL4: Chồng bà Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đã bán 5.500 CP
TL4: Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đăng ký bán 9.000 CP
TL4: Chồng bà Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đăng ký bán 5.500 CP
TL4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TL4: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 26/04/2024)
TL4: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty
TL4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TL4: Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.