MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 20/12/2023, 00:00
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 6.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TL4: Ông Nguyễn Xuân Hoà, bà Phạm Thị Thuý Hằng làm Phó TGĐ từ 18.12.2023
Các tin khác
TL4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TL4: Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
TL4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TL4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TL4: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
TL4:01.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TL4: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày ĐKCC thực hiện quyền cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ
TL4: Đơn từ nhiệm của thành viên BKS Đỗ Thị Thu Hà
TL4: Bà Lê Thị Hoa làm Thư ký công ty, người CBTT từ 1.2.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.