MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 23/12/2015, 10:59
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 6.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TL4: Ông Nguyễn Văn Thạc - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đã mua 11.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thạc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 41.362 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 11.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 11.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 52.362 CP (tỷ lệ 0,33%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/12/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/12/2015.HNX

Theo HNX

Các tin khác
TL4: Phạm Xuân Trường - CĐL - đã mua 703.174 cp
TL4: Lâm Thanh Cường - CĐL - đã mua 730.118 cp
TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
TL4: Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đã bán 9.000 CP
TL4: Chồng bà Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đã bán 5.500 CP
TL4: Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đăng ký bán 9.000 CP
TL4: Chồng bà Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đăng ký bán 5.500 CP
TL4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TL4: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 26/04/2024)
TL4: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.