MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 10/05/2017, 15:43
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 5.6 +0.3(+5.66%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TL4: Ông Võ Duy Minh - Phó Tổng Giám đốc đã mua 16.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Duy Minh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 202.058 CP (tỷ lệ 1,38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 218.658 CP (tỷ lệ 1,49%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá không phù hợp kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/05/2017.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
TL4: Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đã bán 9.000 CP
TL4: Chồng bà Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đã bán 5.500 CP
TL4: Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đăng ký bán 9.000 CP
TL4: Chồng bà Mai Thị Hảo - Kế toán trưởng - đăng ký bán 5.500 CP
TL4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TL4: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 26/04/2024)
TL4: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty
TL4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TL4: Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
TL4: Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.