MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 19/04/2017, 10:12
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 6.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TL4: Ông Lê Vũ Hùng - Phó Tổng Giám đốc đã mua 3.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Vũ Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 153.117 CP (tỷ lệ 0,96%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 156.117 CP (tỷ lệ 1,07%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá không phù hợp với kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/04/2017.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
TL4: Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
TL4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TL4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TL4: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
TL4:01.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TL4: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày ĐKCC thực hiện quyền cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ
TL4: Đơn từ nhiệm của thành viên BKS Đỗ Thị Thu Hà
TL4: Bà Lê Thị Hoa làm Thư ký công ty, người CBTT từ 1.2.2024
TL4: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.