MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 07/03/2023, 08:01
TIS

 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (UpCOM)

Giá hiện tại: TIS 4.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TIS: 17.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIS của CTCP Gang thép Thái Nguyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: a. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2022, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của công ty;
b. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của công ty;
          - Nội dung họp: c. Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
          - Nội dung họp: - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty cổ phần Cán thép Thái Trung;
          - Nội dung họp: - Tờ trình về mức tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng công ty năm 2023 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (tổ 3, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2023


Theo HNX

Các tin khác
TIS: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TIS: 19.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TDS: Nghị Quyết HĐQT ký hợp đồng với các bên liên quan của Tổng Công ty Thép Việt Nam
TIS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
Một "tượng đài" ngành thép báo lỗ gần 200 tỷ năm 2023, cao nhất lịch sử hoạt động
TIS: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng với CTCP Cán thép Thái Trung
TIS: Nghị quyết HĐQT ký các hợp đồng với CTCP Thương mại Thái Hưng
TIS: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng với CTCP Kim khí Hà Nội - Vnsteel
TIS: Nghị quyết HĐQT thông qua ký hợp đồng mua phôi thép của CTCP Thương mại Thái Hưng
Đế chế thép doanh thu 20.000 tỷ/năm Thái Hưng: 3 đời làm thép đều do 2 người phụ nữ 'nắm quyền'
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.