MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 04/03/2021, 20:14
TID

 Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (UpCOM)

Giá hiện tại: TID 22.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TID: Ông Lê Văn Danh - Ủy viên HĐQT đã bán 350.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Danh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 502.262 CP (tỷ lệ 0,25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 502.262 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 350.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 151.762 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/01/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/02/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TID: 19.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TID: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 25/03/2024
TID: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương cung cấp khoản vay vốn với bên liên quan
TID: Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
TID: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v phê duyệt chủ trương điều chỉnh lãi suất cho vay vốn
TID: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm trước
TID: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Ngọc Dung
TID: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TID: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TID: Nghị quyết HĐQT thông qua cho công ty Tín Nghĩa-Phương Đông vay 53 tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.