MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TID - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TID Dương Thị Loan Anh Phụ trách quản trị      44,180    44,180  10/10/2022  08/11/2022    44,180  26/10/2022    0.00  
TID Lê Văn Danh Phó Tổng GĐ      128,662    128,662  12/09/2022  10/10/2022    128,662  25/09/2022    0.00  
TID Đặng Thị Thanh Hà Chủ tịch HĐQT      159,249    159,249  24/08/2022  22/09/2022    159,249  29/08/2022    0.00  
TID Trần Trung Tuấn Phó Tổng GĐ      140,277    140,277  23/08/2022  21/09/2022    140,277  28/08/2022    0.00  
TID Nguyễn Văn Hồng Phó Tổng GĐ      899,614    773,614  03/08/2022  30/08/2022    773,614  03/08/2022  126,000  0.06  
TID Trần Trung Tuấn Phó Tổng GĐ      140,277    140,277  15/05/2022  13/06/2022      08/06/2022  140,277  0.07  
TID Trần Trung Tuấn Phó Tổng GĐ      140,277    140,277  11/04/2022  04/05/2022      28/04/2022  140,277  0.07  
TID Nguyễn Văn Hồng Phó Tổng GĐ      899,614    300,000  11/04/2022  09/05/2022      04/05/2022  899,614  0.45  
TID Nguyễn Văn Hồng Phó Tổng GĐ      999,614    100,000  17/11/2021  16/12/2021    100,000  16/12/2021  899,614  0.45  
TID Đặng Thị Thanh Hà Chủ tịch HĐQT      219,249    60,000  09/11/2021  08/12/2021    60,000  15/11/2021  159,249  0.08  
TID Lê Văn Danh Phó Tổng GĐ      151,762    150,000  09/11/2021  06/12/2021    23,100  06/12/2021  128,662  0.06  
TID Quách Văn Đức Cha  Quách Trọng Nguyên  Thành viên HĐQT  8,820,525    4,000,000  10/08/2021  07/09/2021    4,000,000  15/08/2021  4,820,525  2.41  
TID Đặng Thị Thanh Hà Chủ tịch HĐQT      419,249    200,000  27/06/2021  22/07/2021    200,000  05/07/2021  219,249  0.11  
TID Nguyễn Hữu Tài Chồng  Đặng Thị Thanh Hà  Chủ tịch HĐQT  26,698    26,698  17/06/2021  15/07/2021    26,698  15/06/2021    0.00  
TID Lê Minh Chương Trưởng BKS      10,300    10,300  10/06/2021  08/07/2021    10,300  28/06/2021    0.00  
TID Lê Hữu Tịnh Phó Chủ tịch HĐQT      198,715    198,715  31/05/2021  29/06/2021    198,715  31/05/2021    0.00  
TID CTCP Đầu tư xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn       1,913,939          48,000,000    23/05/2021  49,913,939  24.96  
TID CTCP Đầu tư Thành Thành Công       54,530,000    54,530,000  20/05/2021  17/06/2021    54,530,000  23/05/2021    0.00  
TID Nguyễn Hữu Tài Chồng  Đặng Thị Thanh Hà  Chủ tịch HĐQT  26,698    25,000  12/05/2021  09/06/2021      09/06/2021  26,698  0.01  
TID Lê Hữu Tịnh Phó Chủ tịch HĐQT      598,715    400,000  21/04/2021  16/05/2021    400,000  16/05/2021  198,715  0.10  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.