MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
TDB

 Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: TDB 39.5 +0.3(+0.77%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TDB: 20.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị ;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Lương chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Nội dung khác;
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình thông báo đến quý cổ đông theo quy định của Pháp luật.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
TDB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TDB: 20.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TDB: Báo cáo thường niên 2023
TDB: 21.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TDB: Quyết định HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TDB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
TDB: 14.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (1.500 đ/cp)
TDB: Nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức đợt 2/2023 (1.500 đ/cp)
TDB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
TDB: Bổ nhiệm lại ông Trương Đình Du giữ chức Kế toán trưởng từ 01/08/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.