MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/02/2024, 00:00
TBD

 Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (UpCOM)

Giá hiện tại: TBD 94.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TBD: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBD của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần; địa chỉ: số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
TBD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
TBD: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm trước
TBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TBD: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TBD: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
TBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2023 (đính chính)
Hyosung và mối duyên với EEMC - doanh nghiệp 'họ' GELEX
TBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HEM: Nghị quyết HĐQT thông qua ký hợp đồng với các công ty
TBD: 24.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (2.000 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.