MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 13/03/2024, 00:00
STS

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: STS 37.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
STS: 27.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STS của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 2024;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;
+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp
 

 

Theo HNX

Các tin khác
STS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
STS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
STS: 27.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
STS: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
STS: Thay đổi GCN hoạt động chi nhánh Cảng Tân Thuận Đông
STS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
STS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
STS: Đính chính Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS
STS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.