MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
SGC

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX)

Giá hiện tại: SGC 81.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SGC: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 17/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3,Đường số 5, Khu Công nghiệp C, P.Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

 

Theo HNX

Các tin khác
SGC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
SGC: Báo cáo thường niên 2023
SGC: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SGC: 17.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SGC: Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Ngô Vi Tâm
SGC: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SGC: Thông báo chôt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị duyệt hạn mức giao dịch với các bên liên quan
SGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị duyệt giao dịch với các bên liên quan
SGC: NQHội đồng quản trị duyệt giao dịch với các bên liên quan của bà Trần Thị Thanh Thúy năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.