MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 19/01/2024, 00:00
SCY

 Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (UpCOM)

Giá hiện tại: SCY 13.2 -2.2(-14.29%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SCY: 7.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCY của CTCP Đóng tàu Sông Cấm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/03/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 5 của công ty thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc; sửa đổi điều lệ và các quy chế (nếu có); mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định.

 

Theo HNX

Các tin khác
SCY: Bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng giữ chức Phó TGĐ công ty
SCY: 26.04.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (380đ/cp)
SCY: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v cấp giới hạn tín dụng
SCY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SCY: NQ HĐQT phê duyệt cho phép ký kết, triển khai thực hiện Hợp đồng Đóng mới vỏ tàu ST-245 ESCV
SCY: Báo cáo thường niên 2023
SCY: Giải trình lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước
SCY: 29.3.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SCY: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024
SCY: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.