MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 29/02/2024, 00:00
SCJ

 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: SCJ 4.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SCJ: 13.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCJ của CTCP Xi măng Sài Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Tháng 04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
SCJ: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
SCJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
SCJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ
SCJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SCJ: 13.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SCJ: 14.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
SCJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
SCJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
SCJ: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
SCJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.