MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/02/2024, 00:00
S72

 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 (UpCOM)

Giá hiện tại: S72 4.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
S72: Báo cáo thường niên 2023
Các tin khác
S72: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
S72: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện cảnh báo đối với cổ phiếu S72
S72: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu S72 trên hệ thống giao dịch UPCoM
S72: Báo cáo thường niên 2023
S72: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
S72: 15.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
S72: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
S72: Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch 10% trên báo cáo tài chính bán niên 2023
S72: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
S72: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.