MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/03/2024, 00:00
QNW

 CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UpCOM)

Giá hiện tại: QNW 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
QNW: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
          - Thời gian họp: Dự kiến khoảng từ ngày 22/04/2024 đến ngày 30/04/2024

Theo HNX

Các tin khác
QNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
QNW: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QNW: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024
QNW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
QNW: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
QNW: Tài liệu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản điều chỉnh KHKD năm 2023
QNW: 7.12.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến CĐ bằng văn bản điều chỉnh KHKD năm 2023
QNW: Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023
QNW: Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt phương án và định mức giá tiêu thu nước sạch của QNW
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.