MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/03/2024, 00:00
QNT

 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: QNT 6.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
QNT: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNT của CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
          - Thời gian họp: Trong tháng 04 năm 2024

 

Theo HNX

Các tin khác
QNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
QNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
QNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
QNT: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QNT: 18.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
QNT: Ông Nguyễn Trung Kiên không làm Phó GĐ từ 18.12.2023
QNT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
QNT: Thay đổi mô hình công ty và loại Báo cáo tài chính
QNT: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng vay vốn với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Dũng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.