MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 24/04/2024, 00:00
PTT

 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: PTT 8.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tạm hoãn kỳ hợp ĐHĐCĐ
Các tin khác
PTT: Bổ nhiệm bà Hoàng Phương Nga giữ chức Thành viên HĐQT
PTT: Điều lệ Công ty
PTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tạm hoãn kỳ hợp ĐHĐCĐ
PTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị chủ trương ký kết hợp đồng với bên liên quan
PTT: Ngày 02/05/2024, giao dịch 6.493.172 cổ phiếu
PTT: Chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch 6.493.172 cổ phiếu CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương
PTT: Điều lệ công ty (cập nhật 2.4.2024)
PTT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.