MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 18/05/2022, 14:01
PSG

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: PSG 0.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSG: Ông Phan Chí Trung - Giám đốc chưa bán CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Chí Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: PSG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 713.750 CP (tỷ lệ 2,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 713.750 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 713.750 CP (tỷ lệ 2,04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đảm bảo nhu cầu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PSG: Đính chính Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2023 lần 3
PSG: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: 10.1.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần 3)
PSG: ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần 2) không đủ điều kiện tổ chức
PSG: ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần 1) không đủ điều kiện tổ chức
PSG: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: 28.11.2023, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: Duy trì diện hạn chế giao dịch
PSG: 27.10.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.