MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 10/01/2012, 17:34
PSB

 Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (UpCOM)

Giá hiện tại: PSB 6.8 -0.4(-5.56%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSB: Nghị quyết ĐHCĐ thông qua việc thay đổi nhân sự

QUYẾT NGHỊ

               Điều 1.  Phê chuẩn một số nội dung sau:

1.             Phê chuẩn Ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Người đại diện 4.999.536 cổ phần (tương đương 10% Vốn điều lệ PVSB) của PTSC tại PVSB làm Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách), giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng.

2.             Phê chuẩn miễn nhiệm Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh chức Trưởng Ban kiểm soát và không làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty PVSB.

3.             Phê chuẩn bổ nhiệm Ông Ngô văn Lập – Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh.

Điều 2.  Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3.  Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

File đính kèm : PSB_2012.01.10_Nghi quyet phe chuan TV HDQT BKS.doc
HNX

Theo HNX

Các tin khác
PSB: Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 22 tháng 4 năm 2024
PSB: Phùng Như Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 0 CP
PSB: 22.03.2024, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PSB: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PSB: Ông Phùng Như Dũng-Giám đốc đăng ký bán toàn bộ 12.100 cổ phiếu
PSB: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được phép tối đa là 0%
PSB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PSB: GPBank đã bán toàn bộ 1.700.000 cổ phiếu
PSB: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.