MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/03/2024, 00:00
PSB

 Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (UpCOM)

Giá hiện tại: PSB 7.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSB: 22.03.2024, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSB của CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty;
+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2023;
+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2024;
+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ (nếu có);
+ Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (nếu có);
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn Dầu khí PTSC số 09- 11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 05/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PSB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
PSB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
PSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PSB: Nghị quyết Hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 22 tháng 4 năm 2024
PSB: Phùng Như Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 0 CP
PSB: 22.03.2024, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PSB: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PSB: Ông Phùng Như Dũng-Giám đốc đăng ký bán toàn bộ 12.100 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.