MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/03/2024, 00:00
PRT

 Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: PRT 10.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PRT: 28.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 29/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo của Ban Tổng Gián đốc (TGĐ) về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
          - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty;
+ Tờ trình sửa đổi Điểu lệ Tổng Công ty;
+ Tờ trình bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 -2029;
+ Tờ trình thông qua chủ trương giải thể công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PRT: Lê Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP
PRT: Lê Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 70.000 CP
PRT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PRT: Điều lệ Công ty
PRT: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
PRT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
PRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PRT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.