MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 05/06/2024, 00:00
PRT

 Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: PRT 11.0 +0.1(+0.92%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PRT: Lê Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 70.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Trọng Nghĩa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PRT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 70.000 CP
0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PRT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
PRT: Lê Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 70.000 CP
PRT: Lê Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP
PRT: Lê Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 70.000 CP
PRT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PRT: Điều lệ Công ty
PRT: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
PRT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
PRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.