MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 22/06/2023, 08:29
POB

 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: POB 50.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
POB: 30.6.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (151đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POB của CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 07/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
          - Địa điểm thực hiện: Thái Bình
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,51%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 151 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, số 545 Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Phòng tài chính kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Công ty trước ngày 31/07/2023 nếu muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản.năm 2022
 

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
POB: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
POB: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
POB: Báo cáo thường niên 2023
POB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
POB: Bổ nhiệm ông Lã Văn Dũng giữ chức Thành viên BKS từ 27/07/2023
POB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.