MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 31/05/2024, 00:00
POB

 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: POB 50.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HNX: Thông báo về việc loại bỏ đối với giao dịch bán cổ phiếu AAS và POB

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 3476/UBCK-TT ngày 31/5/2024 về việc xử lý giao dịch của nhà đầu tư Trần Minh Hoàng, theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của HĐTV sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Quy định tại khoản 4 Điều 307 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 8,781,250 cổ phiếu AAS ngày 30/05/2024 và giao dịch bán 60,500 cổ phiếu POB ngày 30/05/2024 của ông Trần Minh Hoàng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
POB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
HNX: Thông báo về việc loại bỏ đối với giao dịch bán cổ phiếu AAS và POB
POB: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
POB: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
POB: Báo cáo thường niên 2023
POB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.