MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 23/12/2022, 12:03
POB

 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: POB 50.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
POB: CTCP Chứng khoán SmartInvest đăng ký mua 1.635.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Chứng khoán SmartInvest
- Mã chứng khoán: POB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.635.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư nắm giữ chứng khoán
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/12/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/01/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Minh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
HNX: Thông báo về việc loại bỏ đối với giao dịch bán cổ phiếu AAS và POB
POB: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
POB: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
POB: Báo cáo thường niên 2023
POB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
POB: Bổ nhiệm ông Lã Văn Dũng giữ chức Thành viên BKS từ 27/07/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.