MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 15/06/2023, 17:07
POB

 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UpCOM)

Giá hiện tại: POB 50.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
POB: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 626/NQ-DKTB ngày 08/06/2023

.

 

Theo HNX

Các tin khác
HNX: Thông báo về việc loại bỏ đối với giao dịch bán cổ phiếu AAS và POB
POB: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
POB: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
POB: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
POB: Báo cáo thường niên 2023
POB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
POB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
POB: Bổ nhiệm ông Lã Văn Dũng giữ chức Thành viên BKS từ 27/07/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.