MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 20/12/2023, 00:00
PLA

 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu (UpCOM)

Giá hiện tại: PLA 5.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PLA: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đăng ký bán toàn bộ 5.100.000 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
- Mã chứng khoán: PLA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.100.000 CP (tỷ lệ 51%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/12/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lương Quang Hiếu Nguyễn Trung Kiên Ngô Minh Sơn Trương Hùng Sơn Trần Thị Hường Vũ Thị Thúy Điệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)  
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.165 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 500 CP (tỷ lệ 0%)

 

Theo HNX

Các tin khác
PLA: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
PLA: Bổ nhiệm ông Phùng Ngọc Quang giữ chức Chủ tịch - Thành viên HĐQT từ 16.04.2024
PLA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PLA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PLA: 13.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PLA: 14.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PLA: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PLA: Công ty TNHH MTV-Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex chưa bán toàn bộ 5.100.000 cổ phiếu
Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đăng ký bán 5,1 triệu cổ phiếu PLA
PLA: Công ty TNHH MTV-Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex chưa bán toàn bộ 5.100.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.