MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 20/12/2023, 00:00
PLA

 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu (UpCOM)

Giá hiện tại: PLA 5.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PLA: Công ty TNHH MTV-Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex chưa bán toàn bộ 5.100.000 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
- Mã chứng khoán: PLA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.100.000 CP (tỷ lệ 51%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.100.000 CP (tỷ lệ 51%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do thanh khoản giao dịch trên thị trường của cổ phiếu PLA thấp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/11/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/12/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lương Quang Hiếu
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Trung Kiên
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Minh Sơn
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Hùng Sơn
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Hường
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thị Thúy Điệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)  
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.165 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 500 CP (tỷ lệ 0%)

Theo HNX

Các tin khác
PLA: Bổ nhiệm bà Vũ Phương Nhung giữ chức Người được ủy quyền CBTT
PLA: Đơn xin từ nhiệm của Phó Tổng giám đốc ông Phạm Lê Anh
PLA: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
PLA: Bổ nhiệm ông Phùng Ngọc Quang giữ chức Chủ tịch - Thành viên HĐQT từ 16.04.2024
PLA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PLA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PLA: 13.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PLA: 14.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PLA: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PLA: Công ty TNHH MTV-Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex chưa bán toàn bộ 5.100.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.