MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/05/2024, 00:00
PCC

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex (UpCOM)

Giá hiện tại: PCC 20.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PCC: Ông Trương Hùng Sơn thôi giữ chức Thành viên HĐQT từ 26.04.2024
Các tin khác
PCC: Ông Trương Hùng Sơn thôi giữ chức Thành viên HĐQT từ 26.04.2024
PCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thay đổi thời gian và đại điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ
PCC: 20.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PCC: 21.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PCC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
PCC: 16.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 (1.000 đ/cp)
PCC: 17.11.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (1.000 đ/cp)
PCC: Đính chính Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2022 (1.000 đ/cp)
PCC: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt DS trả cổ tức năm 2022 (1.000 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.