MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VINATABATổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Ngày 05/4/1985, Liên hiệp các Xí nghiệp Thuốc lá Việt Nam - Tiền thân của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA), đã được thành lập theo Nghị định số 108/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty đang trên đường hướng tới mục tiêu xây dựng thành một tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực thuốc lá và công nghiệp thực phẩm, có uy tín và vị thế vững chắc tại thị trường trong nước và thế giới.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử hình thành:
Ngày 05/4/1985, Liên hiệp các Xí nghiệp Thuốc lá Việt Nam - Tiền thân của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA), đã được thành lập theo Nghị định số 108/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty đang trên đường hướng tới mục tiêu xây dựng thành một tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực thuốc lá và công nghiệp thực phẩm, có uy tín và vị thế vững chắc tại thị trường trong nước và thế giới. Chặng đường 30 năm qua đã ghi dấu những thành tựu to lớn của tập thể CBCNV Vinataba. Luôn đi đầu trong suốt quá trình đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đổi mới và phát triển ngành Thuốc lá Việt Nam. Sự ra đời và phát triển của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam gắn liền với quá trình phát triển của nền kinh tế và sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước, với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ năm 2009, Tổng công ty đã triển khai Chương trình dạy nghề cho nông dân để giúp họ nâng cao kỹ thuật để sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Việc phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá của Tổng công ty trong nhiều năm qua đã góp phần lớn vào Chương trình Xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững của Chính phủ, tạo mối liên minh công nông chặt chẽ, thực hiện kết hợp Kinh tế với Quốc phòng An ninh ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi , biên giới.

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.