tin mới

NDHICông ty TNHH Đầu tư NDH Việt Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Ndh với tên giao dịch NDH INVEST CO.,LTD, tên quốc tế Ndh Invest Company Limited, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu.

Giới thiệu

Loại hình
Trụ sở chính
Sản phẩm
Website

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát