MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VEGETEXCOTổng Công ty Rau quả Nông sản - CTCP

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp nhà nước hàng đầu chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất, nhập khẩu rau, quả, nông sản với kim ngạch xuất khẩu rau, quả hàng năm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau, quả của Việt Nam.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử


Quá trình hình thành và phát triển
  • Tổng công ty  Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV được hình thành năm 2003 thông qua  sáp nhập 2 tổng công ty lớn là Tổng công ty Rau quả Việt Nam (thành lập năm 1954) và Tổng công ty Xuất, nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến (thành lập năm 1954). Tổng công ty có 02 công ty con, 22 công ty liên kết, 04 công ty liên doanh và các đơn vị phụ thuộc.
  • Tháng 09/2005, Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con
  • Ngày 10/06/2010, Bộ NN&PTNT ban hành quyết định chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, Nông sản thành Công ty TNHH MTV


Ngành nghề kinh doanh chính
  • Sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh xuất, nhập khẩu và tiêu thụ nội địa rau, quả, nông sản, thực phẩm đồ uống; các loại giống rau, hoa, quả nhiệt đới; kinh doanh phân bón, hóa chất, vật tư, bao bì chuyên ngành rau quả, nông, lâm sản và chế biến thực phẩm; kinh doanh các sản phẩm cơ khí: máy móc, thiết bị, phụ tùng; phƣơng tiện vận tải, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng... 
  • Sản xuất kinh doanh các lĩnh vực khác: giao nhận, tham gia thị trƣờng chứng khoán; kinh doanh bất động sản; khách sạn, văn phòng cho thuê. 
  • Liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, tiếp nhận và thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tƣ phát triển để phát triển kinh doanh cuả Tổng công ty.

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ông Đinh Văn Hương

Ông Đinh Văn Hương

Chủ tịch HĐTV

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.