MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

NVS

 Công ty cổ phần Chứng khoán NAVIBANK (OTC)

Logo Công ty cổ phần Chứng khoán NAVIBANK - NVS>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NAVIBANK Securities) chính thức được thành lập ngày 16/05/2008 theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD ngày 16/05/2008 của Chủ tịch UBCKNN với những lĩnh vực hoạt động chính: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán;...
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp         Tăng trưởng
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.