MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

JSI

 Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (OTC)

Logo Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản - JSI>
Công ty CP chứng khoán Nhật Bản được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 103/UBCK-GP ngày 16 tháng 1 năm 2009, có trụ sở chính tại tầng 3&4, Tòa nhà Viglacera-Exim, số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty được thành lập bởi Tổng công ty Viglacera và có sự tham gia của các cổ đông Nhật Bản là Công ty Chứng khoán Aizawa, Công ty Japan Asia Holdings và Công ty Đầu tư Tanamark với tổng vốn điều lệ là 41.000.000.000 VND.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 5,312,306 6,057,934 4,690,019 4,595,829
Lợi nhuận tài chính 11,894 66,800 2,837 3,951
Lợi nhuận khác 285,221 1,497,079 843,713 749,283
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 1,020,774 2,306,392 729,642 515,462
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 1,020,774 2,306,392 729,642 515,462
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,020,774 2,306,392 729,642 515,462
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 72,792,317 128,669,971 115,047,368 121,526,610
Tổng tài sản 156,167,537 158,885,752 159,201,219 159,646,839
Nợ ngắn hạn 1,506,633 1,918,456 1,493,039 1,423,196
Tổng nợ 1,506,633 1,918,456 1,493,039 1,423,196
Vốn chủ sở hữu 154,660,904 156,967,296 157,708,180 158,223,642
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.