MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

IRS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - IRS>
Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần. Được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh số 58/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 07 năm 2007 và thay đổi số 56/GPĐC-UBCK ngày 08/12/2015 với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 4,020,231 5,648,826 3,545,419 4,629,937
Lợi nhuận tài chính 54,283 -22,633 -1,184 1,291
Lợi nhuận khác -362
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 25,897 220,900 17,760 216,066
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 23,726 176,267 14,214 172,858
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 23,726 176,267 14,214 172,858
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 238,311,231 238,964,377 237,998,244 238,814,059
Tổng tài sản 308,105,984 308,671,163 308,020,219 308,669,337
Nợ ngắn hạn 4,622,587 5,011,499 4,346,341 4,822,600
Tổng nợ 4,622,587 5,011,499 4,346,341 4,822,600
Vốn chủ sở hữu 303,483,397 303,659,664 303,673,878 303,846,736
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.