MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

HRS

 CTCP Chứng khoán Việt Nam Gateway (OTC)

Logo CTCP Chứng khoán Việt Nam Gateway - HRS>
Công ty CP Chứng khoán Tầm Nhìn được thành lập ngày 22/12/2006 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động ngày 28/12/2006, được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công nhận tư cách thành viên ngày 05/04/2007, trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 14/05/2007 và là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam từ ngày 07/02/2007.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 2-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 2,302,205 3,002,326 5,039,666 306,109
Lợi nhuận tài chính 14,132 1,370 1,044 663
Lợi nhuận khác -101
Tổng lợi nhuận KT trước thuế -1,666,209 -1,010,660 839,364 -2,619,312
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN -1,666,209 -1,010,660 839,364 -2,619,312
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -1,666,209 -1,010,660 839,364 -2,619,312
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 18,596,937 17,955,571 19,166,051 19,300,876
Tổng tài sản 27,551,216 26,469,615 27,236,142 27,025,323
Nợ ngắn hạn 611,247 540,306 467,470 2,841,312
Tổng nợ 611,247 540,306 467,470 2,841,312
Vốn chủ sở hữu 26,939,969 25,929,309 26,768,672 24,184,011
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.