MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

HBSC

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh - HBSC>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh (tên viết tắt HBSC), trước đây là công ty chứng khoán Hồng Bàng được thành lập năm 2009 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép số 105/UBCK-GP ngày 25/03/2009. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính, Đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán,...
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2-2014 Quý 3-2014 Quý 4-2014 Quý 1-2015 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 900,302 1,372,694 1,254,455 2,904,847
Lợi nhuận khác 3,000 6,229
Tổng lợi nhuận KT trước thuế -2,061,893 -66,841 -224,714 73,912
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN -2,061,893 -66,841 -224,714 73,912
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -2,061,893 -66,841 -224,714 73,912
Xem đầy đủ
 • Doanh thu môi giới,tư vấn
 • Doanh thu tự doanh
 • Doanh thu khác
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 27,571,329 51,005,300 29,349,836 75,051,303
Tổng tài sản 32,600,014 55,788,243 34,485,538 80,277,098
Nợ ngắn hạn 7,237,357 30,492,428 9,414,437 55,097,099
Tổng nợ 7,237,357 30,492,428 9,414,437 55,097,099
Vốn chủ sở hữu 25,362,656 25,295,815 25,071,101 25,179,999
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.