MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

GLS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng - GLS>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) được cấp phép thành lập và hoạt động vào ngày 21 tháng 12 năm 2007 theo Giấy phép số 74/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp. Sen Vàng chuyên kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán với các dịch vụ như: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và nhiều hoạt động tư vấn tài chính cho các tổ chức doanh nghiệp.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp         Tăng trưởng
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.