MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

GLS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng - GLS>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) được cấp phép thành lập và hoạt động vào ngày 21 tháng 12 năm 2007 theo Giấy phép số 74/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp. Sen Vàng chuyên kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán với các dịch vụ như: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và nhiều hoạt động tư vấn tài chính cho các tổ chức doanh nghiệp.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 1-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 6,361,531 1,129,140 6,388,152 308,405
Lợi nhuận tài chính 207 132 132 156
Lợi nhuận khác 200,000
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 1,074,977 -5,996,575 2,729,977 -12,095,156
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 1,074,977 -5,996,575 2,729,977 -12,095,156
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,074,977 -5,996,575 2,729,977 -12,095,156
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 47,962,942 42,721,853 45,854,188 22,713,430
Tổng tài sản 60,760,430 55,467,652 58,548,297 35,311,976
Nợ ngắn hạn 10,984,700 11,688,496 12,156,575 6,237,704
Tổng nợ 10,984,700 11,688,496 12,156,575 6,237,704
Vốn chủ sở hữu 49,775,730 43,779,155 46,391,722 29,074,272
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.