MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

DVSC

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) được thành lập vào tháng 6 năm 2006. Với định hướng trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, DVSC đã không ngừng nỗ lực nhằm tạo ra các giá trị vượt trội từ các dịch vụ tài chính-chứng khoán. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư; Cung cấp thông tin, khuyến nghị đầu tư
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 23,218,096 6,918,953 17,818,876 18,721,574
Lợi nhuận tài chính 15,290 15,173 13,664 15,016
Lợi nhuận khác 10,318
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 2,767,683 -37,372,478 11,683,992 10,217,978
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 2,767,683 -37,372,478 11,683,992 10,217,978
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2,767,683 -37,372,478 11,683,992 10,217,978
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 212,535,592 178,629,798 188,188,071 199,586,523
Tổng tài sản 221,982,590 187,727,471 197,026,558 208,331,574
Nợ ngắn hạn 1,139,103 3,388,177 993,578 1,985,136
Tổng nợ 1,139,103 3,388,177 993,578 1,985,136
Vốn chủ sở hữu 220,843,487 184,339,294 196,032,980 206,346,438
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.