MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

DDS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS - DDS>
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đông Dương được thành lập ngày 10/09/2007 với vốn điều lệ ban đầu 125 tỷ đồng. Với các nghiệp vụ chứng khoán của CT bao gồm môi giới, tự doanh, lưu ký và tư vấn tài chính doanh nghiệp.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 21,077,120 31,099,195 21,349,864 24,423,001
Lợi nhuận tài chính 19,341 12,420 18,340
Lợi nhuận khác 589
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 14,504,908 25,081,786 13,344,420 15,924,313
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 11,597,884 20,172,887 10,676,824 12,740,780
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 11,597,884 20,172,887 10,676,824 12,740,780
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 797,014,327 819,646,598 859,716,529 877,006,382
Tổng tài sản 824,976,013 845,860,779 914,790,412 928,543,797
Nợ ngắn hạn 5,238,547 5,056,596 3,309,405 4,322,009
Tổng nợ 5,238,547 5,056,596 3,309,405 4,322,009
Vốn chủ sở hữu 820,737,466 712,962,758 911,481,007 924,221,787
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.