MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

BETA

 Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA - BETA>
Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA thành lập ngày 06/12/2007 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với số vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng. Qua các lần điều chỉnh, số vốn điều lệ tính đến năm 2016 là 400 tỷ đồng.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 13,521,277 19,997,143 17,031,063 47,565,142
Lợi nhuận tài chính 2,652,842 10,435 -206,643 -279,146
Lợi nhuận khác 100,039
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 10,429,712 14,557,869 13,069,674 32,700,697
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 10,429,712 14,557,869 13,069,674 32,700,697
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 10,429,712 14,557,869 13,069,674 32,700,697
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 287,623,524 283,883,718 321,732,149 331,779,034
Tổng tài sản 411,780,243 407,640,111 444,888,859 454,107,344
Nợ ngắn hạn 19,780,253 1,556,651 25,223,027 1,744,833
Tổng nợ 19,780,253 1,744,833
Vốn chủ sở hữu 391,525,591 406,083,459 419,665,832 452,362,511
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.