MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

ASC

 Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC - ASC>
Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập theo Giấy phép số 106/UBCK-GP ngày 08/04/2009, hoạt động trên các lĩnh vực Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư và Tư vấn tài chính doanh nghiệp. Công ty định vị là một công ty chứng khoán cung cấp những sản phẩm, giải pháp tài chính hiệu quả, an toàn... nhằm mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 79,091 1,655,227 68,182 70,000
Lợi nhuận tài chính 605 1,082 61 1,125
Tổng lợi nhuận KT trước thuế -1,104,689 -649,810 -1,152,626 -930,493
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN -1,104,689 -649,810 -1,152,626 -930,493
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -1,104,689 -649,810 -1,152,626 -930,493
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 37,469,576 36,962,752 35,389,475 34,404,188
Tổng tài sản 38,446,768 37,896,296 36,279,371 35,250,437
Nợ ngắn hạn 1,630,027 1,748,093 1,271,686 1,173,245
Tổng nợ 1,630,027 1,748,093 1,271,686 1,173,245
Vốn chủ sở hữu 36,816,741 36,148,203 35,007,685 34,077,192
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.