MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

APSC

 Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA - APSC>
Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được thành lập ngày 12/03/2007 theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015199 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/12/2006 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Lưu ký chứng khoán...
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 4,685,406 1,660,806 1,216,445 4,810,643
Lợi nhuận tài chính 20,434 13,320 22,064 33,228
Lợi nhuận khác 94,749 198
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 1,966,542 -1,425,483 -2,542,486 886,697
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 1,966,542 -1,425,483 -2,542,486 886,697
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,966,542 -1,425,483 -2,542,486 886,697
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 36,750,044 33,193,456 30,835,620 148,915,453
Tổng tài sản 42,076,253 38,754,901 36,657,166 155,155,210
Nợ ngắn hạn 2,357,855 461,986 906,737 1,279,283
Tổng nợ 2,357,855 461,986 906,737 1,279,283
Vốn chủ sở hữu 39,718,399 38,292,915 35,750,430 153,875,927
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.