MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MUONGTHANHDoanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên

 Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, tên trước đây là Doanh nghiệp Xây dựng Tư nhân số 1 tỉnh Lai Châu. 

Đây là một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư khu đô thị mới. Doanh nghiệp hiện đang đầu tư và tập trung vào phân khúc thị trường trung cấp, và bình dân.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm
Website

Lịch sử

Công ty xây dựng số 1 Điện Biên kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và khu đô thị mới. Công ty chủ yếu phục vụ thị trường trung cấp và bình dân (Những người có thu nhập vừa và thấp)

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát